Home   Актуално   Дистанционно обучение в ЦПЛР-ОДК Перник

Дистанционно обучение в ЦПЛР-ОДК Перник

СВАЛИ В PDF

Дистанционно обучение в ЦПЛР-ОДК Перник,

във връзка с предприетите от МОН

Мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители – от 16.03.2020 г.

Преподавателите от ЦПЛР-ОДК ПЕРНИК предлагат на своите ученици дистанционно обучение чрез:

 


• Създаване и управление на различни видове обучителни материали – модули, теория, упражнения.
• Регистрация и създаване на групи, присъединяване на брой обучаеми.
• Качване и разпространение на файлове – word, excel, powerpoint, аудио и видео файлове.
• Проследяване на образователния напредък на обучаемите.
• Възможност за задаване на групови задачи и упражнения.
• Създаване на танцова платформа.
• Експортиране и импортиране на обучителни материали.
• Вътрешна пощенска система.
• Търсене.

Обучението ще се извършва посредством видео и аудио връзка, кореспонденция, ползвайки съвременните платформи и програми за  онлайн комуникация.

 

Графици на занятията: 

График за онлайн обучение на групите по автентичен фолклор с учители: 

Мариана Янкулова, Венцислав Андонов и Методи Методиев - 0889 290 018 М.Янкулова

 

Вторник

13-13:40 ч. /13:50-14:30 ч.  4-та група   М. Янкулова

14:40-15:20ч./15:30-16:10ч. 5-та група  М. Янкулова, В. Андонов,

М. Методиев

16:20-16:50ч. 2-ра група М. Янкулова

17:00-17:30ч. 2-ра група М. Янкулова, В. Андонов, М. Методиев

17:40-18:15ч. 3-та група М. Янкулова, В. Андонов, М. Методиев

18:15-19:00ч. 3-та група М. Янкулова

Сряда

15:00-15-30/15:40- 16:10 часа 1-ва група М. Янкулова

Четвъртък

13-13:40 ч. /13:50-14:30 ч.  4-та група   М. Янкулова

14:40-15:20ч./15:30-16:10ч. 5-та група  М. Янкулова, В. Андонов,

М. Методиев

16:20-16:50ч. 2-ра група М. Янкулова

17:00-17:30ч. 2-ра група М. Янкулова, В. Андонов, М. Методиев

17:40-18:15ч. 3-та група М. Янкулова, В. Андонов, М. Методиев

18:15-19:00ч. 3-та група М. Янкулова

Петък

15:00-15-30/15:40- 16:10 часа 1-ва група М. Янкулова

16:20-17:00/17:10-17:50 група индивидуална работа М. Янкулова

 

 

График на онлайн обучение на групите по български народни танци с учители: Владислава Владиславова, Иван Иванов, Венцислав Андонов и Методи Методиев – 0893 672 679 /Вл.Владиславова/

 

Вторник: 

13:20-13:50/14:00-14:30 – 2гр. 

Вл. Владиславова, Ив. Иванов 

14:40-15:20/15:30-16:10 – 4гр. 

Вл.Владиславова,Ив.Иванов 

16:20-16:50 – 1гр. 

Вл. Владиславова, Ив. Иванов 

В. Андонов, М. Методиев 

17:00-17:30 – 1гр. 

Вл.Владиславова,Ив.Иванов 

 

Сряда: 

10:50-11:20 – Индивидуална работа 

Вл. Владиславова, Ив. Иванов 

В. Андонов,М.Методиев 

11:30-12:00 – Индивидуална работа 

Вл. Владислава, Ив. Иванов 

14:50-15:30/15:40-16:20 – 5гр 

Вл. Владиславова, Ив. Иванов 

16:30-17:10/17:20-18:00 – 3гр 

Вл.Владиславова,Ив.Иванов 

 

Четвъртък: 

13:20-13:50/14:00-14:30 – 2гр 

Вл.Владиславова,Ив.Иванов 

14:40-15:20/15:30-16:10 – 4гр. 

Вл. Владиславова, Ив. Иванов 

16:20-16:50 – 1гр. 

Вл.Владиалавова,Ив.Иванов 

В.Андонов,М.Методиев 

17:00-17:30 – 1гр. 

Вл.Владиславова,Ив.Иванов 

Петък: 

14:40-15:20/15:30-16:10 – 5гр. 

Вл.Владиславова, Ив.Иванов 

16:20-17:00/17:10-17:50 – 3гр 

Вл.Владиславова, Ив.Иванов 

 

Г Р А Ф И К   за дистанционно обучение 

на Школа по спортни танци  – ръководител Людмила Томова  тел. за връзка: 08886 92162  

                                               

П О Н Е Д Е Л Н И К – 1 гр. 15.00 –15.30; 15 .40 –16.10    

5 гр.  16.40 –17.20 ; 17.30 –18.10

                      

 В Т О Р Н И К  – 3 гр.  16.00– 16.35 ; 16.45 –17.20     

2 гр. 17.30 –18.00; 18.10 –18.40  

      

С Р Я Д А – 4 гр.  15.00–15.40; 15.50 – 16.30       5 гр. 16.40 –17.20; 17.30 – 18.10

 

 Ч Е Т В Ъ Р ТЪ К – 3 гр. 16.00 – 16 .35; 16.45 – 17.20      2 гр. 17.30 – 18.00 ; 18.10 – 18.40  

                

ПЕТЪК   – 4 гр.  15.00 – 15.40; 15 .50 – 16 .30    1 гр. 16.40 – 17 .10; 17.20 – 17.50      

С Ъ Б О Т А  –  инд. работа  11.00 – 11.40 / 11.50 – 12.30

 

ГРАФИК за дистанционно обучение на ДЮТ „Мускетарите” – учител Ваня Михова – тел. за връзка: 0889 290 018

 

СРЯДА – инд.работа – 10.00 – 10.40; 10.50 – 11.30

ЧЕТВЪРТЪК -  1 гр. 10.00 – 10.40; 10.50 – 11.30; 17.00 – 17.40; 17.50 -18.30

ПЕТЪК – 2 гр. 10.00 – 10.40; 10.50 – 11.30; 17.00 – 17.40; 17.50 -18.30

СЪБОТА – 3 гр. 10.00 – 10.40; 10.50 – 11.30; 17.00 – 17.40; 17.50 -18.30

НЕДЕЛЯ – 4 гр. -10.00 – 13.10; 5 гр. – 16.00 – 19.10

 

ГРАФИК за дистанционно обучение на Хор „Родна песен” – ст.учители Димитър Костанцалиев и Румяна Христова – тел. 0898 426 239

 

Сряда 

16:00-16:30 – 1 гр.

16:40-17:10 - 1 гр.

17:20-18:00 – 3 гр.

18:10-18:50 – 3 гр.

 

Четвъртък 

16:00-16:40 – 2 гр. 

16:50-17:30 – 2 гр.

17:30-18:10 – 4 гр.

18:20-19:00 – 4 гр.

 

Петък
16:00-16:30 – 1 гр.
16:40-17:10 – 1 гр.
17:10-17:40 – 3 гр.
17:50-18:30 - 3 гр.

Събота
14:00-14:40 – 2 гр.
14:50-15:30 – 2 гр.
15:40-16:20 – 4 гр.
16:30-17:10 – 4 гр.
Неделя 

14:00-14:40 – 5 гр. 

14:50-15:30 – 5 гр. 

15:40-16:20 – 5 гр. 

16:30-17:10 – 5 гр. 

18:00-18:40 – инд. раб.

 

 

ГРАФИК за дистанционно обучение на Школа по графика със ст. учител Людмил Методиев – тел. 0887 757 320

първа група-четвъртък 10.00-10.30 

                                            10.40-11.10                                   

                                            11.20-11.50 

 

втора група-петък         10.00-10.40 

                                           10.50-11.30 

                                           11.40-12.20 

 

трета група-петък         13.30-14.10 

                                          14.20-15.00 

                                          15.10-15.50 

 

четвърта група-събота 10.00-10.40 

                                           10.50-11.30 

 

 

 Седмичен  ГРАФИК за школа “ЖИВОПИС“

по система за дистанционно обучение – дистанционна форма

с учител Марина Николаева Стоянова – Карамфилова – тел. 0886 777 234

 

ПОНЕДЕЛНИК:

4 група – 15.10-15.50

4 група – 16.00-16.40

5 група – 16.50-17.30

5 група – 17.40-18.30

 

 ВТОРНИК: 

2 група – 13.30-14.10

2 група – 14.20-15.00

3 група – 15.10-15.50

3 група – 16.00-16.40

1 група  – 16.50-17.25

1 група  – 17.30-18.10

 

ЧЕТВЪРТЪК:

 

2 група – 13.30-14.10

2 група – 14.20-15.00

3 група – 15.10-15.50

3 група – 16.00-16.40

1 група  – 16.50-17.25

1 група  – 17.30-18.10

СЪБОТА:

4 група – 11.30-11.40

4 група – 11.50-12.30

5 група – 13.30-14.10

5 група – 14.20-15.00

индивид.работа – 15.10-15.50

индивид.работа – 16.00-16.40

П Р О Г Р А М А

Дистанционно обучение по класически балет

На  БШ “И Д А“ към ЦПЛР – ОДК Перник 

 

Понеделник – 10.00-10.30; 10.40-11.10 – гр.;     11.20-12.00; 12.10-12.40 – 4 гр.

                          14.00-14.40; 14.50-15.30 – 3 гр.;    15.40-16.20; 16.30-17.10 – 5 гр.

 

Сряда  - 10.30-11.05 – 2 гр.; 11.15-11.45 – 2 гр.;    12.00-12.40; 12.50- 13.30 – 4гр.

                14.00-14.40 – 1 гр.; 14.50-15.20 – 1 гр.

 

Четвъртък -   10.00-10.30; 10.40-11.10 – 2 гр.;       11.20-12.00; 12.10-12.40 – 3 гр.

                          14.00-14.40; 14.50-15.30 – 5 гр.

 

 

П Р О Г Р А М А

Дистанционно обучение по баскетбол с учител Камелия Михалкова

 

понеделник  

8:30 – 9:15ч. индивидуална работа 

15:00-15:40ч.  I-ва група                        III-та 

15:50-16:30ч.   I-ва  група 

 

вторник

15:00-15:40ч.  II-ра група 

15:50-16:30ч.   II-ра група 

 

сряда

15:00-15:40ч.  III-та група 

15:50-16:30ч.   III-та група 

 

четвъртък

15:00-15:40ч.  II-ра група 

15:50-16:30ч.   III-та група 

 

петък

15:00-15:40ч.  III-та група 

15:50-16:30ч.   III-та група 

 

 

Дигиталното обучение по волейбол със ст.учител Ангел Илиев – 0895 311 713

Група Дни  Брой часове
Първа група ПонеделникСряда 4
Втора група Понеделник Сряда 4
Трета група Понеделник Сряда 3

Часовете ще се провеждат както следва:

1ви час -14:00- 14:40  2ри час – 14:40- 15:20  3ти час – 15:20- 16:00  4ти час – 16:00- 16:40

 

График – Дистанционно обучение по класическа борба с учител Веселин  Цветков  – 0896 679 588

 

Първа група: Понеделник – 3 учебни часа  15:00-15:40 ;15:50-16:30 ;16:40-17:20

Втора група: Вторник – 3 учебни часа   17:30-18:10  ;18:20-19:00; 19:10-19:50

Трета група: Сряда и Четвъртък по 2 учебни часа 15:00-15:40;  15:50-16:30      

 Индивидуална група: Петък 1 учебни часа  15:00-15:40; 15:50-16:30

 

График за провеждане на дистанционна форма на обучение на Школата по английски език с гл.учител Здравка Златанова – 0882 117 070

Ден от седмицата

Час от ….до

група

вторник

1/13,30-14,10

2/14,20-15,00

3/16,00-16,40

4/16,50-17,30

-        4 гр.-        Инд.работа

 

-        1 гр.

-        1 гр.

ряда

1/13,00-13,40

2/13,50-14,30

3/14,40-15,20

4/15,30-16,10

5/16,30-17,10

6/17,20-18,00

-        5 гр.-        5 гр.

-        3 гр.

-        3 гр.

-        2 гр.

-        2 гр.

четвъртък

1/13,00-13,40

2/13,50-14,30

3/15,00-15,40

4/15,50-16,30

5/17,00-17,40

6/17,50-18,30

-        4 гр.-         4 гр.

-         6 гр.

-        Инд.работа

-        1 гр.

-        1 гр.

петък

1/13,30- 14,10

2/14,20-15,00

3/15,30-16,10

4/16,20-17,00

5/17,10-17,50

6/18,00-18,40

-        2 гр.-        2 гр.

-        6 гр.

-        5 гр.

-        3 гр.

-        3 гр.

 

 

График за дистанционна форма на обучение за Школа по изобразително и приложно изкуство със ст.учител Валентин Топалов – тел.0889 994 960

 

Понеделник – I група – 13:30 – 14:10, 14:20 – 15:00

II група – 15:10 – 15:50, 16:00 – 16:40

Тема – живопис, рисунки

 

Вторник – III група – 10:00 – 10:40, 10:50 – 11:30

IV група – 13:30 – 14:10, 14:20 – 15:00

V група – 15:10 – 15:50, 16:00 -16:40

Тема – живопис, рисунки

 

Сряда – III група – 10:00 – 10:40, 10:50 – 11:30

IV група – 13:30 – 14:10, 14:20 – 15:00

V група – 15:10 – 15:50, 16:00 -16:40

Тема – живопис, рисунки

 

Четвъртък – индивидуална работа 10:00 – 10:40, 10:50 – 11.30

I група – 13.30 – 14:10, 14:20 – 15:00

II група – 15:10 – 15:50, 16:00 – 16:40

Тема, живопис, рисунки

 

График за дистанционна форма на обучение за Школа по съвременни танци с учител Пламен Ганов – тел.0885 999 374

 

Понеделник – 2 група – 14:30 – 15:10; 15:20 – 16:00; 16:00 – 16:40

 

Вторник – 3 група – 16:10 -16:50; 17.00-17.40

 

Сряда – 1 група – 14:30 – 15:00;  15:00 – 15.40

15:50 – 16:20

16:30 -17:10 – 3 група

 

Четвъртък – индивидуална работа 16:10 – 16:50; 17.00-17.40

График за дистанционна форма на обучение на ССТ с учител Татяна Китанова – 0882 117 070 – сряда 17.40 – 18.20; 18.30-19.10

 

СВАЛИ В PDF

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*